TV Program: RTV 2

Vreme
05:39Svato: emisija na romskom
06:05Agromozaik
07:00Nacrtaj mi priču
07:08Kuhinjica na mađarskom
07:30TV sport
08:00Naši dani
09:00Dobro veče, Vojvodino na romskom
10:30Romologija
11:00Hronika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema
11:30Verski nedeljnik
12:30Okostojás
13:00Vesti na mađarskom
13:10Kuhinjica na mađarskom
13:30Nacrtaj mi priču
13:35Pitam se, pitam se
13:50Bada i drugari
14:05Kapelito
14:10Svjetionik
14:40Izlog budućnosti
15:10Vredi znati
15:40Makedonsko sonce
16:10Paleta (rusin.), sa srpskim titlom
16:50Нарисуй ми приповедку: Mlin soli
17:00Emisija na ukrajinskom
17:30Paleta na hrvatskom
17:45TV Dnevnik
18:00Denník
18:15Дньовнїк
18:30Telejurnal
18:45Nevimata
19:00Híradó
19:29Kulturni magazin na mađarskom (Jelen-let)
20:00F-esztelen
20:30Dobro veče, Vojvodino na rumunskom
21:30Puls mladih
22:00Duhovka
22:305kazanje
23:20Muzički program
00:10TV Prodaja
02:10F-esztelen
02:40Kulturni magazin na mađarskom (Jelen-let)
03:10Dobro veče, Vojvodino na rumunskom
04:10Emisija na rumunskom jeziku
04:40Emisija na slovačkom
Felicijino putovanje
17:50CineStar...
Felicijino...
Vrati se
21:50CineStar...
Vrati se
Tražeći Erika
23:00CineStar...
Tražeći Erika