TV Program: Nat Geo

Vreme
21:00Ostrvo bez zakona
22:00Aljaska: Nova generacija
23:00Avionske nesreće
00:00Drugi svetski rat: Pakao pod morem
00:50Teška vremena
01:35Svet podzemlja
02:15Remiks starih decenija
02:40Narko-biznis: Najopasnije droge na svetu
03:25Čudna strana Drugog svetskog rata
04:10Trava u Americi
04:55Nauka o gluposti
05:20Fabrika hrane
05:40Fabrika hrane
06:00Fabrika hrane SAD
06:20Nauka o gluposti
06:40Nauka o gluposti
07:05Opaka tuna: Obračun u Auter Benksu
08:00Ostrvo bez zakona
08:50Nisam znao da...
09:05Gordon Remzi: Skriveni ukusi sveta
10:00Poslednji džinovi: Divlje ribe
11:05Pravljenje superauta
12:00Spasavanje sa ledenog puta
13:00Avionske nesreće
14:00Ćorkirani u inostranstvu
15:00Uspon mašina
16:00Isušivanje okeana
17:00Izgubljeno blago Maja
18:00Auto SOS
19:00Fabrika hrane
19:30Fabrika hrane
20:00Aerodromsko obezbeđenje: Prva klasa
21:00Auto SOS
22:00Tajne neverovatnih mašina
23:00Avionske nesreće
00:00Drugi svetski rat: Pakao pod morem
00:50Teška vremena
01:35Svet podzemlja
02:15Remiks starih decenija
02:40Narko-biznis: Najopasnije droge na svetu
03:25Potraga za Hitlerovom bombom
04:10Narko-ratovi
04:55Nauka o gluposti